Funkcjonowanie przedszkola w czasie pandemii Covid-19

Opublikowano: 2021-01-09 00:23, Numer artykułu: 35252 , Autor: A.Gościńska

Od 1 września 2021 nasze przedszkole funkcjonuje w standardowych godzinach od 6:00 do 17.00 w reżimie sanitarnym związanym z zagrożeniem epidemiologicznym.

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 8:15 i odbieramy od godziny 14:00.

Zgodnie z wytycznymi GIS oraz procedurami obowiązującymi w przedszkolu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 osoby dorosłe wchodzące do przedszkola mają obowiązek zachowania dystansu społecznego, osłaniać maseczką usta i nos oraz posiadać założone jednorazowe rękawiczki lub przy wejściu do placówki zdezynfekować ręce.

Prosimy Państwa o zdyscyplinowanie oraz cierpliwość przy przyprowadzaniu i odbiorze dzieci.

Wszystkie procedury obowiązujące w przedszkolu  od 01 września 2021r. są umieszczone na stronie internetowej placówki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.