UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Wydział Edukacji i Sportu UMB uprzejmie informuje, że z dniem 1 lutego 2023 r. wchodzi w życie Uchwała Nr LXII/1268/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Od 1 lutego 2023r. za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2 (8:00-13:00), ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć (do tej pory 1zł w godzinach 6:00-8:00 i 13:00-17:00).

Czytaj więcej!

BAL KARNAWAŁOWY

Czytaj więcej!

WIGILIA W PRZEDSZKOLU

19.12.2022r. (poniedziałek) o godz.: 10:00
Dzieci z grupy IV „Pracowite Skrzaty” wystawią
Jasełka dla kolegów z młodszych grup i pracowników przedszkola.
W tym dniu dzieci będą śpiewały kolędy, piosenki świąteczne oraz kosztowały tradycyjne potrawy wigilijne podczas drugiego śniadania i obiadu.
Prosimy o odświętny strój.

Czytaj więcej!

BYDGOSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Zagłosuj!

Już tylko do północy 15 grudnia trwa głosowanie na pomysły mieszkańców zgłoszone do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do wyboru jest 447 różnorodnych projektów. Bydgoszczanie mają do wydania blisko 16 milionów złotych.

Głosowanie elektroniczne zajmuje kilka minut. Karta elektroniczna znajduje się na stronie: www.bydgoszcz.pl/BBO

Głosować może każdy bydgoszczanin.

Czytaj więcej!

PUNKT KONSULTACYJNY

7.11.2022r.w godz.12:00-15:00 pani pedagog-Beata Murzynowska oraz pani psycholog–Dominika Bem zapraszają na konsultacje zainteresowanych rodziców.
Harmonogram spotkań:
godz.: 12:00-12:30
godz.: 12:30–13:00
godz.: 13:00-13:30
godz.: 13:30–14:00
godz.: 14:00–14:30
godz.: 14:30–15:00
Prosimy o poinformowanie wychowawców grup o wybranej przez Państwa godzinie spotkania.

Czytaj więcej!

PRZERWA URLOPOWA

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 przerwa urlopowa będzie w sierpniu. Przedszkole będzie nieczynne od 1 do 31 sierpnia 2023r.

Czytaj więcej!

KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI

Czytaj więcej!

ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA W PRUSZCZU

Czytaj więcej!

WYCIECZKA DO PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ

Czytaj więcej!

PROFILAKTYKA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH - WSZAWICA

Każdego roku w Polsce obserwuje się zachorowania na różnego rodzaju parazytozy, a więc choroby wywołane pasożytami. Pasożyty są poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka, dlatego zapobieganie tego typu zarażeniom jest bardzo ważne. Najbardziej na ten problem narażone są dzieci, zwłaszcza małe, u których nie zostały jeszcze ukształtowane prawidłowe nawyki higieniczne. Specyfika choroby sprawia, że jedno chore dziecko, staje się potencjalnym źródłem zarażenia dla wszystkich osób z jego otoczenia. Z uwagi na ten fakt choroby pasożytnicze łatwo szerzą się w skupiskach takich jak przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka itp.

Nasze przedszkole bierze udział w organizowanym przez SANEPiD przedsięwzięciu edukacyjnym pn. „Profilaktyka chorób pasożytniczych – owsica, wszawica, świerzb”. Program został opracowany w celu ograniczenia szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czytaj więcej!