O przedszkolu

Opublikowano: 2020-12-30 15:29, Numer artykułu: 35083 , Autor: A.Gościńska

Przedszkole nr 11 przy ul. Chołoniewskiego 9 w Bydgoszczy, znajduje się w parterowym, wolnostojącym budynku znajdującym się w środku osiedla Szwederowo z dala od zgiełku ulicznego. Wokół placówki usytuowany jest duży i zielony plac zabaw, wyposażony w atestowany i atrakcyjny sprzęt terenowy.
Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzi działalność opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczną dla dzieci od 3 do 6 lat. Czynne jest w godzinach 6:00 - 17:00. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, działamy konsekwentnie metodami aktywnymi z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Współtwórcami naszych działań są rodzice świadomi swojej roli w życiu placówki. Koncepcję jakościowego rozwoju placówki opieramy na wzajemnym dialogu wszystkich podmiotów- dzieci, rodziców i nauczycieli oraz środowiska lokalnego.

Naczelnym naszym zadaniem jest wspomaganie rozwoju dziecka w celu osiągnięcia przez nie gotowości szkolnej oraz umożliwienie im odnoszenia sukcesów, na miarę ich własnych możliwości.
Pracę naszą opieramy na programie wychowania przedszkolnego pt.: "Od zabawy do nauki" - praca zbiorowa wydawnictwa Nowa Era. Program rozwoju określa zadania służące doskonaleniu jakości pracy przedszkola w zakresie bazy, kadry i efektów pracy z dziećmi. Koncentrują się one wokół edukacji społecznej dzieci. na każdy rok szkolny określone jest priorytetowe zadanie- dziecko uczy się życia w społeczeństwie poczynając od najbliższego otoczenia- rodzina, przedszkole, środowisko lokalne, do dalszego otoczenia- ojczyzna, świat.

Placówka zapewnia dzieciom , rodzicom oraz pracownikom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki do realizacji przyjętych zadań. Wyposażenie ( meble, kąciki zabaw, pomoce dydaktyczne itp. ) zgodne z przyjętymi normami, odpowiednie do wieku i możliwości dzieci. Otoczenie przedszkola - plac zabaw przestrzenny, otoczony zielenią; wyposażony w bezpieczny sprzęt zabawowy. Zabawy dowolne i edukacyjne w ogrodzie są bezpieczne zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

Przedszkole organizuje corocznie imprezy dla środowiska rodzinnego oraz lokalnego. Dzieci z naszej placówki są zapraszane do zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i kulturalnych oraz instytucji bydgoskich na różne uroczystości. Placówka poprzez swoją stronę internetową, notatki w prasie, folder informacyjny promuje swoje osiągnięcia.

Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani pedagodzy, zaangażowani w swoją pracę, pełni pomysłów, dbający o miłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.
Nauczycielki cyklicznie podnoszą swoje kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego. . Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w pracy z dziećmi. Stosują różnorodne metody nakierowane na rozwój dzieci:
- werbalne,
-aktywizujące, realizacja programu M. Frostig
-samodzielnych doświadczeń,
-zadaniowe,
-twórcze,
-dobrego startu,
-pedagogika zabawy,
- ruchu rozwijającego W. Sherborne,
-Denisonna, Kniessów, Labana, Knillów
- relaksacja, muzykoterapia.

 

 KADRA:

dyrektor - mgr Ilona Klinikowska - nauczyciel dyplomowany
 

 Nauczyciele:    

 gr. I "Misie"
   mgr Iwona Koncewicz - nauczyciel dyplomowany
   mgr Ilona Klinikowska - nauczyciel dyplomowany, dyrektor  
 gr. II "Krasnale"
   mgr Beata Kęsik - nauczyciel mianowany
   mgr Joanna Czerwińska - nauczyciel kontraktowy
 gr. III "Pszczółki"
   mgr Elżbieta Złotowska - nauczyciel kontraktowy
   mgr Anna Gościńska - nauczyciel mianowany
 gr. IV "Pracowite Skrzaty"
   mgr Agnieszka Marczak - nauczyciel dyplomowany
   mgr Aleksandra Niedbała - nauczyciel mianowany
 
   
 
Administracja i obsługa:
intendent - Katarzyna Lisiak

referent - Justyna Jaśkiewicz
Sylwia Smakulska  - pomoc nauczyciela gr. I
Halina Fortowska -starszy woźny gr. III
Wioletta Lewandowska - starszy woźny gr. IV
Beata Harczenko - starszy woźny gr. II
Mirela Bieluszewska - starszy woźny
Roman Domżała - starszy dozorca
kucharka - Danuta Zimna
pomoc kuchenna - Katarzyna Gorczyńska
 
ZAJĘCIA DODATKOWE
  

 

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

GRUPA I

3-LATKI

 

10:45 - 11:00

język angielski

 

10:15 - 10:30

język angielski

 

GRUPA II

4-LATKI

 

11:00 - 11:15

język angielski

 

11:00 - 11:15

język angielski

 

GRUPA III

5-LATKI

 10:00 - 10:30

      religia

 9:45 - 10:15   

     religia

 11:15 - 11:45

język angielski

 

10:30 - 11:00

język angielski

 

GRUPA IV

6-LATKI

 10:30 - 11:45

       religia

10:15 - 10:45

religia

11:45 - 12:15

język angielski

  11:15 - 11:45

język angielski

 

 

PRZYKŁADY   DOBREJ  PRAKTYKI

   

   

   

Nazwa  i rodzaj  przedsięwzięcia / działania

 

                     „ Cała Bydgoszcz czyta dzieciom”

Organizacja  Miejskiego Tygodnia czytania dzieciom w ramach Ogólnopolskiej  Akcji Cała Polska  Czyta dzieciom

 

Imię i nazwisko dyrektora

Ilona Klinikowska

Imię i nazwisko autorów projektu

Mirosława Biskupska , Beata Kęsik

Opis  merytoryczny  projektu .

Przedsięwzięcie wieloletnie  

1.  Założenie   Klubu Czytające Skrzaty  w ramach akcji: Cała Polska czyta dzieciom;

2.   przystąpienie do Ogólnopolskiego  Programu : Czytające Przedszkole

3. Marzec Spotkania w ramach  działania klubu : Czytające Skrzaty:

-czytanie utworów literackich dzieciom przez zaproszonych gości: rodzice, dziadkowie, nauczyciele,  dyrektor ;

-działalność plastyczna i teatralna dzieci.

4.Kwiecień -Wystawa  albumów grupowych  związanych z  poznawaną literaturą dziecięcą ;

5.Organizacja  miejskiego konkursu plastycznego  związanego z literaturą dziecięcą ;        

6.Maj  -Zorganizowanie przedstawienia  teatralnego  „ Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” z udziałem rodziców, dzieci i  pracowników  przedszkola ;

7. Cały rok szkolny  -Zorganizowanie  Przedszkolnego  Punktu Wymiany Książek dla dzieci i dorosłych :

8. Czerwiec - Parada postaci bajkowych . Przemarsz  dzieci  wraz z zaprzyjaźnionymi placówkami  na Stary Rynek  - rozdawanie ulotek zachęcających dorosłych do czytania dzieciom

9. Czerwiec - Tydzień Czytania  Dzieciom   

w programie : słuchanie bajek  czytanych  przez  zaproszonych gości : przedstawicieli władz miejskich , wojewódzkich, oświatowych,  Rady Osiedla , TVB Bydgoszcz, gazety regionalnej, kultury, sportu i sztuki , absolwentów przedszkola ;  Miejsce czytania : Przedszkole nr 11 , Przystań   Bydgoszcz Marina, Biblioteka Osiedlowa, Szkoła Podstawowa nr 41 oraz inne zaprzyjaźnione placówki ;

10. Zaproszenie do słuchania bajek dzieci  z przedszkola nr 66   ,  SP-41, SP-56  i Pogotowia Opiekuńczego  osiedla Szwederowo.
 11. Zorganizowanie Międzyprzedszkolnego  Turnieju Wiedzy  „ Bajki poznajemy, o bajkach dużo wiemy”;  

12.Październik-listopad    - osiedlowy konkurs recytatorski we współpracy z biblioteką osiedlową pt.„ Czy to wczoraj , czy to dziś - wszystkim jest potrzebny Miś”; konkurs recytatorski  przy udziale rodziców  „ Wiersze, wierszyki Juliana Tuwima „

- udział w międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej .

13.  Światowy  Dzień  Pluszowego Misia – udział starszych dzieci  w obchodach w bibliotece Osiedlowej , Pałacu Młodzieży,  Zespole Szkół Specjalnych  ( konkursy plastyczne – udział w międzyprzedszkolnych  konkursach,  zabawy z przyjacielem misiem ,  urodzinowy tort dla misia ,  Akcja   Szpital  Pluszowego Misia  - dla wszystkich dzieci w przedszkolu przy współpracy Międzynarodowym Stowarzyszeniem  Studentów Medycyny IFMSA

12. Grudzień - „Książka dla szpitala”- wspieranie małych pacjentów szpitali poprzez zbiórkę książek

13. Cykliczne prezentowanie dzieciom spektakli teatralnych w wykonaniu  aktorów scen polskich . „ Żółw i zając”  „Kot w butach” „Doktor Dolittle” „ Jaś i Małgosia „  „ Niebezpieczne  zabawy pirata Barnaby”  „ Rubinowy książe”   „ Lato u Kubusia Puszatka”  „ Dobre maniery”    „ Dwie Dorotki”  „Smoczy  festyn ”   „ Wesołe przedszkole” 

  Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym (pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci i dorosłych  w dobie technologii informacyjnej
 • Zachęcanie mieszkańców Bydgoszczy do czytania książek jako  formy spędzania wolnego czasu .
 • Posiadanie świadomości  społecznego znaczenia książki, biblioteki w życiu kulturalnym człowieka .
 • Zachęcanie dzieci do aktywności i inwencji twórczej
 • Wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy
 • angażowanie rodziców  w przedsięwzięcia placówki ,
 • Ukazanie dzieciom właściwych wzorców  zachowań  poprzez poznanie bohaterów literackich . Umiejętność rozróżniania dobra od zła.
 • Propagowanie różnych gatunków literatury dla dzieci ( nowości literatury dziecięcej )
 • Integracja dzieci z placówek oświatowych z osiedla Szwederowo
 • Zaprezentowanie umiejętności dzieci szerszemu środowisku,
 •  Rozwijanie talentów i zainteresowań twórczych dzieci,
 • Zapewnienie dzieciom  możliwości  podzielenia się artystycznymi  przeżyciami 
  z rówieśnikiem i dorosłym .
 • Promowanie placówki na osiedlu i w mieście .
 • Dzielenie się pozycjami z domowej biblioteczki z innymi  przedszkolakami i rodzicami
 • Wspieranie małych  pacjentów szpitali poprzez zbiórkę książek ,   maskotek
 • niwelowanie  lęków przed wizytą u  lekarza   specjalisty;
 • kształtowanie postawy o własne zdrowie  , zgłaszanie dolegliwości osobom dorosłym

Zdobyte środki:

Projekt realizowany jest w ramach własnych środków  pozyskiwanych od sponsorów oraz uzyskane z Bydgoskich Grantów Oświatowych.

Wnioski z realizacji :

Projekt realizowany w placówce  czwarty rok ,    zawiera wysokie walory edukacyjne oraz integracyjne .Realizowany jest w różnorodnych obszarach   w związku z tym pozwala na  prezentację i poszerzenie  wiedzy i umiejętności dzieci w połączeniu z zabawą

Projekt pozwala na integrację środowiska  przedszkolnego  z placówkami oświatowymi  i innymi instytucjami miejskimi   wspierającymi  edukację przedszkolną, oraz  angażuje do współpracy rodziców  .

 Projekt sprzyja:

*  integracji  i zaangażowaniu   dzieci ,   rodziców  , pracowników  placówki  i dalszego środowiska lokalnego ,

*  rozwijaniu  zainteresowań czytelniczych   dzieci   i dorosłych,

* promocji    placówki  ,

* stworzeniu warunków do edukacji  czytelniczej ,  literackiej   dzieci  z przedszkoli , szkół  i innych placówek

* efektywnej współpracy z   placówkami    osiedla  Szwederowo

* wzbogacenie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 41 ,która przyjmuje najwięcej absolwentów z naszego przedszkola.

Nasza rekomendacja :

"Czytanie to najlepsza zabawa jaką ludzkość sobie wymyśliła." Chcemy , aby nasze przedsięwzięcie  promowało hasło: „Czytajmy dziecku 20 minut dziennie. Codziennie” jako sposobu na pogłębienie więzi emocjonalnej między dzieckiem  a  rodziną .

Sojusznicy:

Rodzice, zaprzyjaźnione placówki oświatowe , mieszkańcy  Bydgoszczy,  Biblioteka osiedlowa,  instytucje miejskie,  kulturalne, oświatowe,

Sposób upowszechniania :

Foldery  , ogłoszenia,  strona internetowa  placówki, strona internetowa Portal Miejski Bydgoszcz, strona internetowa Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, notatki w prasie,  zaproszenia  imienne,   Zbliżenia – TVB relacja

Załączniki:

Zdjęcia  , notatki z realizacji przedsięwzięcia   umieszczono na stronie internetowej , płyta CD

 

Nazwa  i rodzaj  przedsięwzięcia / działania

„ Przedszkolak  małym artystą”                  

Imię i nazwisko dyrektora

Ilona Klinikowska

Imię i nazwisko autorów projektu

 Ilona Klinikowska  ,  Iwona Koncewicz 

Opis  merytoryczny  projektu .

Przedsięwzięcie wieloletnie  

1.  Założenie    kółka  plastycznego „ Plastuś’   i kółka muzycznego „ Muzyczna jedenastka”  na podstawie opracowanych  programów własnych  rozwijających  twórczą aktywność plastyczną i wrażliwość muzyczno-taneczną .

2.    Nawiązanie   systematycznej współpracy z MuzeumOkręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

- udział dzieci w lekcjach muzealnych ,

- cykliczne zwiedzanie galerii i wystaw  muzealnych  oferowanych dla młodych odbiorców sztuki,

-udział w konkursach plastycznych organizowanych w muzeum ;

- zwiedzanie   zabytków Bydgoszczy z przewodnikiem – pracownikiem Muzeum;

- zorganizowanie wystawy pokonkursowej prac naszych dzieci w Muzeum ,

- zapraszanie pracownika Muzeum do udziału w pracach  jurry  w konkursach plastycznych organizowanych przez naszą placówkę .

3.  Zajęcia ceramiczne w przedszkolu  - cykliczne spotkania  z ceramikiem

-  tworzenie indywidualnych prac  , wypalanie, malowanie i   prezentowanie  wytworów dziecięcych w przedszkolnej galerii oraz  na festynie Osiedlowym . 

- tworzenie z gliny ozdób świątecznych i upominków dla najbliższych;

4. Cykliczne spotkania z artystą plastykiem  dla wszystkich dzieci w przedszkolu,

- profesjonalna prezentacja posługiwania się przyborami malarskimi ; grafit, ołówek, węgiel, pastele, akwarela, piórko,

- zaproszenie plastyka do  obrad jurry  w konkursach plastycznych;

5. Coroczna  organizacja Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego dla placówek  oświatowych Bydgoszczy,

- wystawy pokonkursowe prac dziecięcych  w Muzeum Okręgowym , Oddziale PCK, Zagrodzie Edukacyjnej w Kozielcu  oraz na festynie Osiedlowym P-11

6. Aktywny udział w konkursach plastycznych o charakterze Ogólnopolskim, Wojewódzkim i Miejskim;

- liczne nagrody rzeczowe, wyróżnienia  dla naszych wychowanków;

- udział w konkursach internetowych  o charakterze Ogólnopolskim „ Buliba.pl”

 7.  Organizacja artystycznych  warsztatów dla rodziców i dzieci

„ Do czego służą ręce”

8. Organizacja Rodzinnych Konkursów Plastycznych:  „ Ozdoby  świąteczne” „ Jesień   barwami malowana”  „ Kiermasz Wielkanocny”

9. Nawiązanie systematycznej współpracy  z Filharmonią Pomorską W Bydgoszczy :

udział w koncertach na terenie Filharmonii

-zwiedzanie kuluarów Filharmonii,

- uczestnictwo  na próbie generalnej Orkiestry  Filharmonii,

zapraszanie  muzyków z Filharmonii na koncerty  dla dzieci w przedszkolu;

- zapoznanie dzieci z różnymi instrumentami,  rodzajami muzyki oraz kulturami  muzycznymi różnych stron świata .

10.. Udział dzieci w konkursach muzycznych : Wojewódzki Przegląd Piosenki „ Muzyczna Jesień   Przedszkolaka”   „ Od Przedszkola do Idola”  „ Magiczne Pantofelki”  „ Karolinka” Wojewódzki Konkurs tańca Ludowego, Ogólnopolski  Konkurs tańca Nowoczesnego  ,

- nasi wychowankowie  zostali laureatami i finalistami  w/w konkursach , przeglądach .

- nasza wychowanka została zaproszona do profesjonalnego studia nagrań w celu nagrania płyty.

11.  Zapraszanie artystów prezentujących różne gatunki  taneczne do przedszkola ( hip, hop, akrobacja,  tańce ludowe,   standardowe, latynoamerykańskie, disco)

12. Dni Szwederowa, Olimpiada Sportowa, Festyn Osiedlowy  - prezentacja umiejętności artystycznych naszych wychowanków .

13.Rada Pedagogiczna  systematycznie  podwyższa kompetencje w zakresie  umiejętności   artystycznych  np. trzy stopnie Pedagogiki Zabawy Klanza , Warsztaty taneczne w studio tanecznym Bajlamos,   Aktywne słuchanie muzyki Batii Stauss, Arteterapia, Muzykoterapia,  Dziesięciopalcówka .

14. Aktywna współpraca ze Szkołą Podstawową nr 41 w Bydgoszczy  w ramach projektu edukacyjnego  „ Otwarta szkoła – od Przedszkolaka do ucznia” zabawy z warsztatem teatralnym  . Zdobycie sprawności : „ Znawca teatru”   

- udział w cyklicznych przedstawieniach w wykonaniu uczniów szkoły,

15. Organizacja wycieczek edukacyjnych i warsztatów plastycznych dla  dzieci .

- Skłudzewo- Fundacja Piękniejszego Świata,

-Sienno - Akademia Młodych Miłośników  Przyrody,

-Kozielec -Zagroda Edukacyjna

-Gąsawa –Skansen Wsi Pałuckiej

-Toruń  - Muzeum Piernika

16. Festyn Osiedlowy

- warsztaty artystyczne  przy sztalugach  - dzieci i absolwenci przedszkola,

- zorganizowanie przedstawienia teatralnego  w wykonaniu : dzieci,   rodziców i pracowników przedszkola

- zorganizowanie kącika „ Mały artysta” 

- prezentacja  dziecięcych talentów ,

17. Uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach filmowych – systematyczny udział  dzieci w przedstawieniach teatralnych w wykonaniu   aktorów scen polskich  / Teatr Aktora i Teatr Lalek/

-systematyczne uczestnictwo  w spektaklach  oferowanych przez Teatr Polski, Opera Nova  i Kino Adria.

  Cele do zrealizowania i przewidywane efekty w wymiarze szkolnym oraz lokalnym(pozytywne rezultaty i osiągnięcia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  rozwijanie u dzieci aktywności własnej poprzez kontakt ze sztuką
 • wpojenie wychowankom zasad kulturalnego odbioru sztuki i bezpośredniego kontaktu z nią
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia
 • czerpanie radości z własnej twórczości, integracja grupy
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej
 • wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej, muzycznej, teatralnej
 • rozwijanie poczucia estetyki
 • uwrażliwianie na piękno otoczenia
 • poznanie, rozróżnianie i nabywanie doświadczeń w różnych dziedzinach sztuki , muzyki i tańca,
 • odczuwanie   piękna i harmonii  sztuki
 • stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno – ruchowych.
 • budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.
 • nauczanie harmonijnego współżycia w grupie,  
 • rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej.
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia.
 • wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu.
 • aktywny udział w życiu przedszkola i promowanie  go na zewnątrz   (uroczystości).
 • umiejętność  przyjmowania  krytyki z zachowaniem szacunku dla drugiej osoby.
 • Zdobyte środki:

Projekt realizowany jest w ramach własnych środków oraz środków   pozyskiwanych od sponsorów  .

Wnioski z realizacji :

Dziecko staje się aktywnym odbiorcą i  twórcą sztuki.

Tworząc,   doznaje jednocześnie różnych wrażeń  wywołanych  sztuką    jak:   obraz, teatr, muzyka i taniec.  Odbiór sztuki jest inspiracją do dziecięcej twórczości  , wyobraźni i w znacznym stopniu wpływa na rozwój zainteresowań i zdolności dzieci . pozwala kształcić świadomego i kulturalnego odbiorcę sztuki.         

Pozytywne przeżycia dopingują do działania, uaktywniają wszystkie funkcje twórcze,  a jednocześnie w sposób nieprzymuszony wzbogacają   doświadczenia  dziecka ,  zachęcają do twórczych poszukiwań i niekonwencjonalnych rozwiązań.

 W przedszkolu dzieci mają stworzone warunki i  możliwości do poznawania dzieł sztuki w różnych dziedzinach ( literatura, malarstwo, muzyka, teatr) a tworząc dzieła samodzielnie odczuwają namiastkę sztuki w sobie, czują się kimś bardzo ważnym.

Podnoszą w ten sposób poczucie własnej wartości. Uczą się wiary we własne siły, wyrozumiałości dla innych, współpracy i wzajemnej pomocy  zachęcając swoją rodzinę  do szeroko pojętego kontaktu ze sztuką jako formy spędzania wolnego czasu.

Nasza rekomendacja :

 Chcemy wychować mądrego, kulturalnego człowieka w myśl  powiedzenia „ Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci ”   

Sojusznicy:

Rodzice, zaprzyjaźnione placówki oświatowe ,  Muzeum Okręgowe,  Filharmonia,  Teatr,   Zagroda Edukacyjna Kozielec, Fundacja Piękniejszego Świata  Skłudzewo,  Akademia Młodych Miłośników Przyrody Sienno, 

Sposób upowszechniania :

Foldery  , ogłoszenia,  strona internetowa  placówki,   notatki w prasie,    galeria w Muzeum, galeria w Zagrodzie edukacyjnej Kozielec,

Załączniki:

Zdjęcia  , notatki z realizacji przedsięwzięcia   umieszczono na stronie internetowej , płyta CD