ABSOLWENT PRZEDSZKOLA

Opublikowano: 2020-12-30 15:03, Numer artykułu: 35114 , Autor: A.Gościńska

 

 

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

  1.    Jest świadomym i aktywnym   odbiorcą sztuki poprzez cykliczny udział w lekcjach muzealnych, bezpośredni kontakt z dziełami sztuki,   udział w koncertach, spektaklach teatralnych i baletowych. Dzieli  się wrażeniami, spostrzeżeniami, przeżyciami z najbliższym otoczeniem i zachęca do szeroko pojętego kontaktu ze sztuką   jako formy spędzania wolnego czasu. 

  1.  Jest świadomym turystą - ekologiem   poprzez   cykliczny i aktywny udział w edukacyjnych wycieczkach   o charakterze krajoznawczym. Dostrzega  piękno naszego regionu i ma  poczucia własnej tożsamości regionalnej . 

  1.  Jest świadomym i aktywnym odbiorcą literatury, rozwija zainteresowania czytelnicze poprzez udział w akcji  „Cała Bydgoszcz czyta dzieciom" 

  1. Odnosi sukcesy   w różnorodnych konkursach, turniejach, olimpiadach, przeglądach o charakterze tanecznym, wokalnym, recytatorskim, plastycznym i ruchowo-sportowym rozwijając własną aktywność twórczą. Ma świadomość  własnych możliwości  wykorzystując różne formy artystycznego wyrazu. 

  1.  Integruje się ze  środowiskiem lokalnym , aktywnie uczestniczy w Festynie Osiedlowym . Prezentuje wiedzę i umiejętności  w połączeniu z zabawą i rekreacją. 

  1. Dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd i z chęcią uczestniczy we wszystkich formach aktywności ruchowej.

  2. Potrafi współistnieć i współdziałać w grupie rówieśniczej i społecznej. Zdaje sobie sprawę z konsekwencji zachowania własnego i innych osób. Ochoczo podejmuje działania na rzecz innych.