FESTYN RODZINNY

Opublikowano: 2024-06-28 23:50, Numer artykułu: 83957 , Autor: A.Gościńska

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie i organizację naszej przedszkolnej imprezy rodzinnej. Szczególne podziękowania składamy Radzie Rodziców, która podjęła się zadania i zainspirowała Rodziców do działania. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli to duże przedsięwzięcie. Bez Waszego zaangażowania zorganizowanie festynu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe. Dziękujemy pracownikom przedszkola za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Państwa pomysłowość i wsparcie oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy. Dziękujemy Przedszkolakom za pięknie przygotowany program artystyczny. Jesteśmy z Was bardzo dumni.
Dziękujemy!!!
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 11

ZDJĘCIA