PROFILAKTYKA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH - WSZAWICA

Każdego roku w Polsce obserwuje się zachorowania na różnego rodzaju parazytozy, a więc choroby wywołane pasożytami. Pasożyty są poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka, dlatego zapobieganie tego typu zarażeniom jest bardzo ważne. Najbardziej na ten problem narażone są dzieci, zwłaszcza małe, u których nie zostały jeszcze ukształtowane prawidłowe nawyki higieniczne. Specyfika choroby sprawia, że jedno chore dziecko, staje się potencjalnym źródłem zarażenia dla wszystkich osób z jego otoczenia. Z uwagi na ten fakt choroby pasożytnicze łatwo szerzą się w skupiskach takich jak przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka itp.

Nasze przedszkole bierze udział w organizowanym przez SANEPiD przedsięwzięciu edukacyjnym pn. „Profilaktyka chorób pasożytniczych – owsica, wszawica, świerzb”. Program został opracowany w celu ograniczenia szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.