UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Opublikowano: 2023-05-28 21:54, Numer artykułu: 69143 , Autor: A.Gościńska

Wydział Edukacji i Sportu UMB uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2023 r. wchodzi w życie Uchwała Nr LXVIII/1379/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat (tekst uchwały zmieniającej w załączeniu).

Zgodnie z przyjętą uchwałą od dnia 1 września 2023 r. zmianie ulega wysokość opłaty za każdą godzinę powyżej 5. pobytu dziecka w przedszkolu z 1,14 zł na 1,30 zł.


Pliki do pobrania: