NARODOWY SPIS POWSZECHNY

W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (termin spisu: 1 kwietnia – 31 sierpnia z możliwością przedłużenia do 30 września) Biuro Promocji Miasta UMB zachęca wszystkich do dokonania samospisu przez internet. Jest to najdogodniejsza forma spisu, a co najważniejsze - najbezpieczniejsza w obecnych warunkach epidemicznych.

Czytaj więcej!

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA DO 18 KWIETNIA

Szanowni Państwo
Informuję, że przedszkole będzie nadal funkcjonowało w ograniczonej formie do dnia 18 kwietnia 2021r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. z 2021r.,poz.56) na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych zapewniamy opiekę dzieciom:

Czytaj więcej!

WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu
wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym
i zawodowym
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola

Czytaj więcej!

ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021r. przedszkole będzie funkcjonowało w ograniczonej formie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. z 2021r.,poz.56) na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych zapewniamy opiekę

dzieciom:

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,


Dzieciom , których rodzice:

są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
wykonują działania ratownicze,
są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.

Czytaj więcej!

OGŁOSZENIA MARZEC

MARZEC
 19.03.2021r. Powitanie wiosny. Dzieci obejrzą monodram pt.: „Bocianie serce”
 22.03. 2021r. Dzieci wezmą udział w akcji „Wyjątkowa Skarpetka” organizowanej przez Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno
Wychowawczy w Juszczynie. Prosimy , aby dzieci w tym dniu przyszły w dwóch różnych skarpetkach -w miarę możliwości.
 26.03.2021r. Urodzinki w przedszkolu- świętują dzieci urodzone w marcu.

Czytaj więcej!

NABÓR NOWYCH KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA

Rusza nabór nowych kandydatów do przedszkola.
W dniach 08.03.2021r. godz. 08:00 - 26.03.2021r. godz. 23:59 trwa rejestracja kandydatów.
Wydrukowany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru do dnia 29 marca 2021 r. do godz. 16:00

Czytaj więcej!

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Prosimy o wypełnienie i złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2021/2022 .
Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej składamy w dniach: od 15 lutego godz. 8.00 do 24 lutego godz. 12.00.
Więcej o naborze do przedszkola w zakładce REKRUTACJA.

Czytaj więcej!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

OD 1 LUTEGO 2021 R. MOŻNA ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNIE WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) NA NOWY OKRES 06/2021 – 05/2022

Czytaj więcej!

BAL

Zapraszamy na bal!
 29.01.2021r. odbędzie się w przedszkolu bal karnawałowy.
 29.01.2021r. w tym dniu również swoje urodzinki będą obchodziły dzieci urodzone w styczniu.

Czytaj więcej!

BEZPIECZNE FERIE 2021

MEN - "Początek nowego roku to równocześnie rozpoczęcie ferii zimowych. W tym roku szkolnym odbędą się one dla uczniów z całego kraju w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Chcemy, aby czas odpoczynku był jednak inspirujący, dlatego przygotowaliśmy ciekawą ofertę dla uczniów i ich rodzin."

Czytaj więcej!