REKRUTACJA

Informujemy, że wkrótce rusza rekrutacja dla nowych kandydatów do przedszkola. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
udostępnienie oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi w systemie rekrutacyjnym w dniu 17 marca 2023 r. , a elektroniczna rejestracja wniosków w sprawie przyjęcia dzieci do ww. placówek odbywać się będzie w dniach 20 marca – 4 kwietnia 2023 r.
Szczegóły na stronie naboru.

Czytaj więcej!

REKRUTACJA- DEKLARACJA KONTYNUACJI

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że od 27 lutego od godz. 8:00 do 10 marca do godz. 12:00 będzie można składać deklarację kontynuacji edukacji dziecka na rok szkolny 2023/2024 w naszym przedszkolu.

Czytaj więcej!

UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Wydział Edukacji i Sportu UMB uprzejmie informuje, że z dniem 1 lutego 2023 r. wchodzi w życie Uchwała Nr LXII/1268/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Od 1 lutego 2023r. za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2 (8:00-13:00), ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć (do tej pory 1zł w godzinach 6:00-8:00 i 13:00-17:00).

Czytaj więcej!

PRZERWA URLOPOWA

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 przerwa urlopowa będzie w sierpniu. Przedszkole będzie nieczynne od 1 do 31 sierpnia 2023r.

Czytaj więcej!

KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI

Czytaj więcej!

PROFILAKTYKA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH - WSZAWICA

Każdego roku w Polsce obserwuje się zachorowania na różnego rodzaju parazytozy, a więc choroby wywołane pasożytami. Pasożyty są poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka, dlatego zapobieganie tego typu zarażeniom jest bardzo ważne. Najbardziej na ten problem narażone są dzieci, zwłaszcza małe, u których nie zostały jeszcze ukształtowane prawidłowe nawyki higieniczne. Specyfika choroby sprawia, że jedno chore dziecko, staje się potencjalnym źródłem zarażenia dla wszystkich osób z jego otoczenia. Z uwagi na ten fakt choroby pasożytnicze łatwo szerzą się w skupiskach takich jak przedszkola, szkoły, internaty, domy dziecka itp.

Nasze przedszkole bierze udział w organizowanym przez SANEPiD przedsięwzięciu edukacyjnym pn. „Profilaktyka chorób pasożytniczych – owsica, wszawica, świerzb”. Program został opracowany w celu ograniczenia szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czytaj więcej!

FESTYN RODZINNY

Zapraszamy rodziców z dziećmi na festyn rodzinny, który odbędzie się w naszym ogrodzie przedszkolnym 3 czerwca (piątek) w godz. 16:00 - 19:00. Proponujemy wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci przyjęte do przedszkola od 1 września 2022r. W trakcie festynu będzie możliwość zwiedzania wspólnie z dzieckiem budynku przedszkola.

Czytaj więcej!

UWAGA RODZICE

Informujemy, iż od dnia 21 lutego 2022r. przedszkole będzie otwarte dla wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy!

Czytaj więcej!

UWAGA RODZICE

Informujemy, iż od dnia 14 lutego2022r. przedszkole będzie otwarte dla dzieci z gr. II (4-l "Krasnale") i dla dzieci z gr. IV (6-l "Pracowite Skrzaty").
Dla dzieci z gr. I (3-l "Misie") i dla dzieci z gr. III (5-l "Pszczółki") przedszkole w dniach 14.02.2022r. - 18.02.2022r. pozostaje zamknięte z uwagi na brak możliwości zapewnienia dzieciom właściwej opieki z powodu izolacji pracowników zarażonych covid-19.

Czytaj więcej!

UWAGA RODZICE

Z uwagi na potwierdzone przypadki covid wśród pracowników przedszkola i nałożoną kwarantannę na wychowanków informujemy, iż do dnia 11 lutego 2022r. przedszkole jest zamknięte.
Zajęcia z dziećmi będą odbywały się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Informacje dotyczące zajęć od 14 lutego 2022r. przekażemy Państwu 11 lutego.

Czytaj więcej!