ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Drodzy Rodzice!
W ostatnim tygodniu sierpnia, od wtorku do czwartku 29-30-31.08.2023r. w godzinach 14:00 - 16:00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci 3-letnich.
Prosimy o zabranie ze sobą zamiennego obuwia i dobrego humoru. Zgodnie z wcześniejszą umową dziecko przychodzi z jednym rodzicem.
Na zajęciach zostaną przekazane informacje dotyczące organizacji pracy grupy.
Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy.

Czytaj więcej!

ŚLADAMI ANDRZEJA SZWALBEGO - SPACEROWNIK

Przedszkole nr 11 aktywnie obchodzi Rok Andrzeja Szwalbego. Zachęcamy Państwa do skorzystania z mapki (zdjęcie) i udania się na spacer po Bydgoszczy "śladami Andrzeja Szwalbego" w ramach realizacji projektu edukacyjnego "Dziedzictwo Andrzeja Szwalbego nie jest obce dla człowieka małego".
Spacerownik został przygotowany z okazji 100 rocznicy urodzin Andrzeja Szwalbego. Jego twórcami są panowie Arkadiusz Szulc i Dawid Urbański- nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego.
Na mapie zaznaczone są miejsca związane z Andrzejem Szwalbem oraz miejscami, które nie są bezpośrednio związane z wybitnym bydgoszczaninem, ale powstały dzięki jego staraniom.
Zachęcamy Państwa do do odbycia wraz z dziećmi spaceru "śladami Andrzeja Szwalbego".

Czytaj więcej!

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola od 01.09.2023r. na zebranie organizacyjne w dn. 19.06.2023r., godz. 16.00.

Czytaj więcej!

PRZEDSZKOLE ZASTĘPCZE NA SIERPIEŃ 2023

Szanowni Państwo,
Informujemy, że do dnia 16.06.2023r. należy zgłosić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola zastępczego w miesiącu sierpniu 2023r. Przedszkolem zastępczym będzie Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy.

Wolę uczęszczania do przedszkola zastępczego należy zgłaszać u nauczycieli grup.

Czytaj więcej!

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za przygotowanie i organizację naszej przedszkolnej imprezy rodzinnej. Szczególne podziękowania składamy Radzie Rodziców, która podjęła się zadania i zainspirowała Rodziców do działania. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy pomagali w organizacji i wsparli rzeczowo całą imprezę. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli to duże przedsięwzięcie. Bez Waszego zaangażowania zorganizowanie festynu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe. Dziękujemy pracownikom przedszkola za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Państwa pomysłowość i wsparcie oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy. Dziękujemy Przedszkolakom za pięknie przygotowany program artystyczny. Jesteśmy z Was bardzo dumni.
Dziękujemy!!!
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 11

Czytaj więcej!

UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Wydział Edukacji i Sportu UMB uprzejmie informuje, że z dniem 1 września 2023 r. wchodzi w życie Uchwała Nr LXVIII/1379/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat (tekst uchwały zmieniającej w załączeniu).
Zgodnie z przyjętą uchwałą od dnia 1 września 2023 r. zmianie ulega wysokość opłaty za każdą godzinę powyżej 5. pobytu dziecka w przedszkolu z 1,14 zł na 1,30 zł.

Czytaj więcej!

FESTYN RODZINNY

FESTYN RODZINNY W „JEDENASTCE”

Zapraszamy 26 maja (piątek) w godz. 16:00 – 19:00

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci przyjęte do przedszkola od 1 września 2023r. W trakcie festynu będzie możliwość zwiedzania wspólnie z dzieckiem budynku przedszkola.

Czytaj więcej!

KWIECIEŃ - INFORMACJE

KWIECIEŃ
05.04.2023r. - „ Zajączek w przedszkolu”
W tym dniu dzieci w poszczególnych grupach zasiądą do wspólnego wielkanocnego śniadania. Na świątecznym stole pojawią się tradycyjne potrawy świąteczne. Następnie dzieci poszukają upominków od zajączka, które zabiorą do domów wraz z koszyczkami .

20.04.2023r. o godz.: 9:00
Przedstawienie teatralne pt. „Zosia i tajemniczy kwiat”

28.04.2023r.
Urodziny w przedszkolu obchodzą dzieci urodzone w kwietniu.

Czytaj więcej!

UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Wydział Edukacji i Sportu UMB uprzejmie informuje, że z dniem 1 lutego 2023 r. wchodzi w życie Uchwała Nr LXII/1268/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Od 1 lutego 2023r. za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2 (8:00-13:00), ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć (do tej pory 1zł w godzinach 6:00-8:00 i 13:00-17:00).

Czytaj więcej!

BAL KARNAWAŁOWY

Czytaj więcej!