UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Wydział Edukacji i Sportu UMB uprzejmie informuje, że z dniem 1 lutego 2023 r. wchodzi w życie Uchwała Nr LXII/1268/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Od 1 lutego 2023r. za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2 (8:00-13:00), ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć (do tej pory 1zł w godzinach 6:00-8:00 i 13:00-17:00).

Czytaj więcej!

BAL KARNAWAŁOWY

Czytaj więcej!

URODZINY - GRUDZIEŃ

To już ostatnie urodziny w roku 2022. Wszystkim jubilatom grudniowym życzymy samych radości!

Czytaj więcej!

SPORTOWE WSPOMNIENIE PRZEDSZKOLAKÓW

Koniec roku to dobry czas na podsumowania i wspomnienia sportowych zmagań przedszkolaków i rodziców. Jedno możemy stwierdzić na pewno: dzieci i rodzice aktywnie spędzają czas, dbają o zdrowie poprzez sport, wycieczki, zdrowe odżywianie. Zapraszamy na fotograficzną relację….

Czytaj więcej!

KĄCIKI FREBLOWSKIE - GRUDZIEŃ

W grudniu po raz kolejny najstarsza grupa pracowała w freblowskich kącikach zabawowo-zadaniowych.
Dzieci w kąciku gospodarczym przygotowywały fondue czekoladowe z owocami.
Dzieci w kąciku badawczym konstruowały z ciecierzycy i wykałaczek ciekawe budowle.
Dzieci w kąciku twórczym przeplatały kolorowymi paskami papierową bombkę.
Dzieci w kąciku darów układały choinki z daru 7, 8, 9 i 10.

Czytaj więcej!